Hoppa till huvudinnehåll

Program

Dagarna genomförs i Gasquesalen på Kårhuset i Lund

Dag 1 (4e oktober), Brandteknik 

Dag 1 kommer att innehålla presentationer om aktuell forskning från avdelningen för brandteknik och presentation av vårt nya Civilingenjörsprogram i brandteknik samt en avslutande paneldebatt om hur framtida utmaningar kan påverka grundutbildning och det livslånga lärandet.

TidInnehåll
09.00Registrering och kaffe
09.30 Välkomna (Håkan Frantzich & Nils Johansson)
09.50 Hållbarhet och brandteknik (Margaret McNamee)
10.20 AI and fire safety engineering - opportunities and challenges (Enrico Ronchi)
10.45   Fika
11.10 Tunnelanläggning för brandforskning i världsklass (Dan Madsen)
11.25Using Performance-Based Design to Examine Prescriptive Evacuation After the Grenfell Tragedy (Steve Gwynne)
12.00  Lunch
13.00 Electrical cars - results from full-scale experiments (Konrad Wilkens)
13.25 Bränder i syrereducerad miljö (Joakim Åström)
13.50 Civilingenjörsprogrammet i brandteknik - en unik utbildning (Nils Johansson)
14.30  Fika
14.50 - 16.00 

Paneldebatt - hur påverkar framtida utmaningar utvecklingen av utbildning och det livslånga lärandet 

  • Axel Mossberg, Bengt Dahlgren
  • Pär Hansson, FSD
  • Agnes Broholm, Rtj. Storgöteborg
  • Johan Rönmark, Länsförsäkringar Jönköping
 

 

18.00 -      Jubileumsmiddag, Gasquesalen på LTH (Kårhuset) 

Dag 2 (5e oktober), Riskhantering och samhällssäkerhet

Dag 2 kommer att innehålla presentationer om aktuell forskning från avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet samt presentation av vårt nya Civilingenjörsprogram i risk, säkerhet och krishantering. Vi avslutar med en paneldebatt där fem branschföreträdare diskuterar behov och utmaningar för framtidens civilingenjörer i risk, säkerhet och krishantering.

TidInnehåll
09.00Välkomna (Henrik Hassel & Marcus Abrahamsson)
09.10 Forskning vid Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet – En översikt (Henrik Tehler)
09.30Länsstyrelsernas samordningskansli: en ny aktör i det svenska krishanteringssystemet (Tove Frykmer)
10.00   Fika
10.30 Mer helhetstänk åt folket (Per Becker)
11.00 Capacity development in a complex, uncertain, dynamic and ambiguous world (Magnus Hagelsteen)
11.25Kritiska infrastrukturers resiliens i klimatförändringar och mot ökad försörjningsberedskap (Jonas Johansson)
12.00Riskhantering i interorganisatoriska projekt – klassiska fallgropar och några tips (Henrik Szentes)
12.30   Lunch
13.30 

Risk- och krishanteringsutbildning för en komplex och föränderlig värld

 
14.15

Paneldebatt om framtidens civilingenjör inom risk, säkerhet och krishantering – behov, utmaningar, framtidsspaningar

  • Frida Sjöstedt, Länsstyrelsen i Skåne län
  • Mats Lindgren, Intresseföreningen för processäkerhet
  • Henrik Mistander, Structor
  • Annika Grundén, Stora Enso
  • Jonas Roosberg, Aon
 
15.15Avrundning och farväl

Programmet uppdateras löpande med detaljerad information om presentatörer samt presentationsinnehåll.

Sidansvarig: linnea.ekman@ebd.lth.se | 2023-08-18