lu.se

News

2015-01-19

Ny Brandskyddshandbok

Brandskyddshandboken är en handbok för projektering av brandskydd i byggnader som med anledning av nya BBR21 ges ut i en ny version i december 2014. Handboken har tagits fram i samarbete

[...]

2015-01-19

Redovisningar av examensarbeten

Vi har redovisningar av examensarbeten för Brandingenjörsprogrammet och Civilingenjörsprogrammet i riskhantering den 30

[...]

2015-01-15

Three new PhD students

We are very glad to welcome three new PhD students: Marcus Runefors, Silvia Arias and John Barton. They have all been

[...]

2014-12-22

In Memoriam: Professor Emeritus Sven Erik Magnusson

(På svenska) Professor Emeritus Sven Erik Magnusson lämnade den 15 december familj, vänner och kollegor i stor sorg

[...]

Our latest publications

Contact information

Postal adress:
Department of Fire Safety Engineering
Lund University
P.O. Box 118
SE-221 00 Lund
Sweden

Visiting adress:
The faculty of engineering
V-building
John Ericssons väg 1
SE-223 63 Lund
Sweden

Internal mail (within LU/LTH):

Hämtställe 3

Telephone:
+46 46 222 73 60

Fax:
+46 46 222 46 12

E-mail:
brand@brand.lth.se

Booking system

Students and employees can use this link to book Brand1, cameras, recorders, computers, projectors, and other measurement tools and accessories.