Hoppa till huvudinnehåll
Car on fire. Photo.

Välkommen till Avdelningen för brandteknik

Avdelningen för brandteknik bedriver forskning och utbildning som syftar till att utveckla samhället mot att bli säkert från bränder och andra olyckor.

Forskningen som bedrivs är relaterad till (men inte begränsad till) branddynamik, mänskligt beteende, modellering, skogsbränder, hållbarhet och riskbedömning. Vi ansvarar för väsentliga delar av Civilingenjörsprogrammet i Brandteknik vid LTH och det international masterprogrammet i brandteknik (IMFSE). Dessutom ansvarar vi för utbildningen av doktorander inom forskningsområdet brandteknik. Samarbete med andra universitet och högskolor bedrivs både vad gäller utbildning och forskning.