Skip to main content

Sveriges Bygguniversitets digitala lunchseminarium den 8 mars

– Published 4 March 2022

Patrick van Hees medverkar på Sveriges Bygguniversitets digitala lunchseminarium den 8 mars.

Under seminariet kommer Patrick att presentera resultaten av Holifas-projektet som genomfördes med flera deltagare från temagruppen Byggnadens tekniska funktion. Holifas projektet behandlade brandsäkerheten i fasadsystem genom en holistisk helhetssyn med hänsyn till alla dessa ovan nämnda krav. Syftet var att identifiera de forskningsbehov och forskningsfrågor som måste tas upp i framtiden för att säkerställa brandsäkerheten i nya och renoverade byggnader.

Seminariet äger rum på Zoom. För att delta, fyll i din e-postadress på länken här.