Skip to main content

Redovisning av examensarbete 20:e mars

– Published 9 March 2023

Den 20:e mars redovisas examensarbete på avdelningen Brandteknik, LTH. Vänligen se bifogat schema. Redovisningarna kommer att hållas i sal V:Brand, Johan Ericssons väg 1 i Lund samt online via Zoom.

Zoom-länk: https://lu-se.zoom.us/j/64679498714 

Ni är varmt välkomna att delta.