Skip to main content

Presentation av examensarbeten 9:e december

– Published 29 November 2022

Den 9 december redovisas examensarbete på avdelningen Brandteknik, LTH. Vänligen se bifogat schema. Redovisningarna kommer att hållas i sal V:P1, Johan Ericssons väg 1 i Lund samt online via Zoom.

Zoom-länk: https://lu-se.zoom.us/j/62075212969

Ni är varmt välkomna att delta.