lu.se

Brandteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Om oss

På avdelningen för Brandteknik genomförs utbildning och forskning inom brandteknik och riskhantering. Omfattningen av det vi gör är i stor utsträckning tvärvetenskaplig, och vi ansvarar för viktiga delar av utbildningen på brandingenjörsprogrammet, civilingenjörsprogrammet i riskhantering samt på vår master utbildning i brandteknik. Dessutom ansvarar vi för utbildningen av doktorander inom forskningsområdet brandteknik. Vi samarbetar med flera andra universitet, högskolor och forskningsinstitut både vad gäller utbildning och forskning.