lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Om oss

På avdelningen för Brandteknik genomförs utbildning och forskning inom brandteknik och riskhantering. Omfattningen av det vi gör är i stor utsträckning tvärvetenskaplig, och vi ansvarar för viktiga delar av utbildningen på brandingenjörsprogrammet, civilingenjörsprogrammet i riskhantering samt på vår master utbildning i brandteknik. Dessutom ansvarar vi för utbildningen av doktorander inom forskningsområdet brandteknik. Vi samarbetar med flera andra universitet, högskolor och forskningsinstitut både vad gäller utbildning och forskning.