lu.se

Välkommen till avdelningen för Brandteknik!

Här kan du hitta information om oss och vad vi gör. Du kan också leta efter publikationer, som t.ex. artiklar, forskningsrapporter och avhandlingar, som producerats på avdelningen. För uppdaterad information och nyheter så hänvisar vi dig till vår engelska hemsida.

Kontaktinformation

Adress:
Avdelningen för Brandteknik
Lunds Universitet
Box 118
221 00 Lund

Besöksadress:
Lunds Tekniska Högskola
V-huset
John Ericssons väg 1
223 63 Lund

Internpost (inom LU/LTH):
Hämtställe 3

Telefon:
046 222 73 60

Fax:
046 222 46 12