lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Presentation av examensarbeten den 12 januari

2020-12-26

Den 12 januari är det presentationer av examensarbeten på avdelningen för brandteknik enligt nedanstående schema. Presentationer och opponering sker online via zoom.

Session 1 (zoom: https://lu-se.zoom.us/j/65229223104

Tid

Titel

Presentatör

08.00-08.55

Skadekriterium för fiberoptiska kablar utsatta för brand - med dataöverföring som funktionskriterium

Joakim Åström och Sofia Lindahl

09.00–09.55

Svällande brandstopp i fasadsystem En experimentell studie

Johan Bengtsson och Alex Åkesson

10.00–10.55

Uppskattning av personantal med hjälp av Wi Fi - Ett sätt att införskaffa underlag om personantal i byggnader

Kassem Abou Nawfal och Adam Adolfsson

13.00–13.55

Spisbränder - en experimentell studie kring antändning av livsmedel och andra föremål på spisen

Ebba Stedt och Matilda Tordsson

14.00–14.55

Räddningstjänstens involvering i klimatanpassning

Linnea Sundin 

15.00–15.55

Brandfarliga vätskor i hypoxic miljöer - En studie om brännbara vätskor och deras beteende i syrefattiga miljöer

Carl Nilsson och Max Hersner

Session 2 (zoom: https://lu-se.zoom.us/j/69790710099

Tid

Titel

Presentatör

09.00–09.55

Värmekameror för extern detektion

En fallstudie av värmekameror och tillämpningen vid kulturhistorisk bebyggelse

Johan Green Pettersson och Erik Söderling

10.00–10.55

Simulering av effekten av taktiska val och byggnadens egenskaper vid insats i garage under mark

Oscar Svensson

11.00–11.55

Kartläggning av brandskyddsarbete i kulturskyddade kyrkor

Simon Andersson och Rasmus Sandgren

13.00–13.55

Flyktfilter i tunnlar och gruvor

Carl Ljungkvist

14.00–14.55

Effekten av släcksprayer vid brandtillbud

Axel Kriborg och Casper Flensburg

15.00–15.55

Vädertrender för skogsbränder

-en analys av insatsdata och observerade väderdata

Tobias Röstén och Viktor Brandt