lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Presentation av examensarbete 10 december

2020-11-26

Den 10 december är det presentationer av examensarbete på avdelningen för brandteknik enligt nedanstående schema. Presentationer och opponering sker online via zoom (https://lu-se.zoom.us/j/68943849986).

Tid

Titel

Presentatör

08.00 -08.55

Insatsplanering anpassad för naturmiljö

Ebba Johnsson och Erik Joelsson

09.00 –09.55

Statistical analysis of firefighting and damage caused by fire in mid-rise timber-framed residential buildings compared to other construction types

Thomas Berg

10.00 –10.55

Teachers’ Perception of Factors Delaying Evacuation of School Children

Rikard Mobratt

11.00 –11.55

Implementering av individanpassat brandskydd

Uppsala brandförsvars medlemskommuner

Louise Solheim och Wilma Klemedsson

13.00 –13.55

Räddningssamarbete En studie av frivilliga engagemang vid skogsbränder i Sverige

Björn Gärskog

14.00 –14.55

Fallstudie om släckvattenutredningar – från vilda västern mot en branschpraxis

Lorentz Brännström

15.00 –15.55

Brandrisker med hållbara byggnader –en litteraturstudie

Charlotte Ekdahl

16.00 –16.55

En studie av hur kommunal räddningstjänst hanterar hydrometeorologiska naturolyckor

Lovisa Gustafsson och Hanna Sandström