lu.se

Brandteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kontaktinformation

Kontaktinformation till avdelningen hittar du här. Kontaktinformation till specifika personer finns på personalsidorna.

Postadress

Avdelningen för Brandteknik

Lunds Universitet
Box 118
221 00 Lund

Besöksadress

Lunds Tekniska Högskola, V-huset

John Ericssons väg 1 
223 63 Lund

Internpost (inom LU/LTH)

Hämtställe 3

Telefon

046 222 73 60

Fax

046 222 46 12

E-mail

brand@brand.lth.se