lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Brandskyddshandboken

Brandskyddshandboken är en handbok för projektering av brandskydd i byggnader som med anledning av nya BBR och PBL ges ut i en ny version i december 2014. Handboken har tagits fram i samarbete mellan Avdelningen för brandteknik och riskhantering (LTH), Brandskyddslaget och Bengt Dahlgren och går att beställa här. Via länken hittar du även mer information om innehållet i boken.