lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Hög kvalitet på både Brandingenjörsprogrammet och Civilingenjörsprogrammet i Riskhantering

2013-10-30

Photo: Kennet Ruona

Universitetskanslersämbetets, UKÄ, (fd HSV) genomför utvärderingar av samtliga universitets- och högskoleutbildningar i landet och nu är resultaten från utvärderingarna av ingenjörsutbildningar och masterutbildningar i teknik klara. Utvärderingen har baserats på framförallt examensarbeten, men också på självvärderingar av utbildningarna och på intervjuer med studenter och lärare. I utvärderingen har ett urval av alla examensmålen för respektive utbildning (6-7 st) bedömts ha antingen ”bristande”, ”hög” eller ”mycket hög” måluppfyllelse. Baserat på dessa bedömningar har utbildningen i sin helhet sedan bedömts ha antingen ”bristande”, ”hög” eller ”mycket hög” kvalitet.
 
Både Brandingenjörsprogrammet och Civilingenjörsprogrammet i Riskhantering har fått omdömet ”hög kvalitet” vilket vi är glada för! Man ska vara medveten om att det räcker med kritik på endast en punkt för att utbildningen skall beskrivas ha bristande kvalitet. Dessutom måste merparten av examensmålen bedömas ha ”mycket hög måluppfyllelse” för att utbildningen som helhet ska få ”mycket hög kvalitet”. I utvärderingen av ingenjörsutbildningarna fick totalt 30% av alla utbildningar ”bristande kvalitet”, 57% ”hög kvalitet” och endast 14% ”mycket hög kvalitet”.
 
Mer information om utvärderingen inom utbildningsområdet Samhällsbyggnad - där Brandingenjörsprogrammet och Riskhanteringsprogrammet ingår – finns på följande länk.