lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Vill du vara med och utvärdera utrymningssäkerheten i en hög byggnad?

2013-09-06

Vi söker försökspersoner över 18 år för ett försök i Virtual Reality-miljö där utrymningssäkerhet från en hög byggnad kommer att studeras. Studien utförs av Avdelningen för brandteknik och riskhantering, LTH, och försöket genomförs i Virtual Reality-labbet på IKDC. Läs mer om försöket här. Anmälan till försöket gör du här.

På grund av valideringsskäl ser vi helst att du som anmäler dig till försöket inte är Brand- eller Riskingenjörsstuderande.