lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Håkan Frantzich är BIV stipendiat 2014

2014-12-02

På BIVs årsstämma tillkännagavs att 2014 års BIV-stipendiat är Docent Håkan Frantzich. Håkan fick stipendiet med följande motivering:

Håkan Frantzich är en framstående forskare inom brandskydd och särskilt inom utrymning vid brand. Han har givit betydande bidrag avseende analytisk dimensionering i byggreglerna i Sverige, särskilt avseende utrymning och riskanalys. Han har med stort intresse och ödmjukhet i sin roll som universitetslektor ställt upp och hjälpt såväl studenter som doktorander att förkovra sig inom brand- och riskområdet. Genom sin forskning och sitt bidrag till regelutveckling har han på ett föredömligt sätt verkat för ett bättre brandskydd som vilar på en stadig vetenskaplig grund.

Vi på avdelningen för Brandteknik gratulerar Håkan till stipendiet och är mycket glada och stolta över att arbeta med honom. 

BIV är den officiella svenska avdelning för den internationella organisationen Society of Fire Protection Engineers (SFPE). BIV har sedan 1996 verkat för ett bra brandskydd i samhället. Mer information finns på föreningens hemsida