lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Studenter presenterade på Brandskydd 2015

2015-11-27

Patrik och Oskar presenterar

Fyra studenter från avdelningen för Brandteknik presenterade sina examensarbeten vid konferensen Brandskydd 2015 i Upplands Väsby. Studenterna presenterade posters vid den välbesökta utställningen och höll även ett kort föredrag om sina arbeten. 

Mattias Spelmans och Per Boström presenterade sitt slutförda arbete med titeln "Hantering av utrymningsplatser - En studie om risknivån för individer som använder utrymningsplatser". 

Patrik Kjellberg och Oskar Karlsson presenterade sitt pågående arbete med titeln: "Undersökning av befintliga handberäkningsmetoders giltighet för tidsberoende brandförlopp". 

Även Kristin André (Doktorand) och Nils Johansson (Bitr. lektor) höll föredrag på konferensen där 280 person deltog.