lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Projektet Anlagd brand avslutas

2013-05-16

Brandforsks särskilda satsning mot anlagda bränder avslutats under våren! Avdelningen för Brandteknik & Riskhantering har medverkat i flera delprojekt och vi kommer redovisa resultat från dessa under tre seminarier i slutet av maj och början av juni.

För anmälan och mer information, se här.