lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Program for Risk and Vulnerability Analysis Development

2011-09-23

LUCRAM har fått en nytt ramforskningsprogram, PRIVAD, som står för Program for Risk and Vulnerability Analysis Development, under perioden 1 juli 2011 till 31 december 2015. Programmet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och kommer att vidareutveckla de forskningsresultat som utvecklades i ramforskningsprogrammet FRIVA under perioden 2004-2011.I programmet finns forskare från fyra enheter vid Lunds Universitet och projektledningen ligger vid avdelningen för brandteknik och riskhantering.

Programmet kommer att jobba med fyra spår och inom varje kommer det att anställas en ny doktorand. De fyra spåren är

  1. Risk- och sårbarhetsanalys i ett horisontellt och vertikalt samhällsperspektiv
  2. Risk- och sårbarhetsanalys för beroende kritisk infrastruktur
  3. Utveckling av samhällets resiliens genom multiorganisatoriska förberedelser
  4. Informationssäkerhet i verksamhet och krishantering

Som en del av spridningen av forskningsresultat kommer fyra informationsdagar att genomföras på fyra olika orter i Sverige.

Dokumentet nedan innehåller en rambeskrivning av PRIVAD.

PRIVAD rambeskrivning