lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Pris för bästa examensarbete

2013-10-10

Foto: SWERMA

Foto: SWERMA

Ida Ginstrup och Mario Rubil har tilldelats SWERMA:s pris för bästa examensarbete 2013. SWERMA (Swedish Risk Management Association) är en intresseförening som jobbar för att driva och utveckla riskhantering inom näringsliv, offentlig sektor och samhället. Examensarbetet handlar om hur godsflödet genom Göteborgs hamn påverkar olika samhällssektorer. Dessutom gick tredjepriset till Alexander Laksman och Markus Filipek, studerandes till Civilingenjörer i Riskhantering och Brandingenjörer. Vi gratulerar dem till priserna! För mer information se denna länk.