lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Presentation av examensarbeten

2017-05-18

Den 30 och 31 maj presenteras examensarbeten på avdelningen Brandteknik, LTH. Presentationerna är öppna för alla och ingen föranmälan krävs. Schema för presentationerna återfinns i bilden till höger. 

Examensarbeten presenteras inom följande områden:

VBRM01: Examensarbete i brandteknik (22,5 poäng) - Examensarbete på brandingenjörsutbildningen

VBRM10: Examensarbete i brandteknik (30 poäng) - Examensarbete på civilingenjörsutbildningen i riskhantering

VBRM05: Masterexamensarbete i brandteknik (30 poäng) - Examensarbete på den internationella masterutbildningen i brandteknik