lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Med anledning av ökat antal bränder i bilar och skolbyggnader

2016-08-23

Figur 1: Anlagda bränder i skolor och förskolor.

Under den senaste tiden har flera anlagda bränder i bilar och i skolbyggnader inträffat i Sverige.  Detta har uppmärksammats i svenska (aftonbladet, vlt, DN) och internationella medier. Avdelningen för Brandteknik har en stor erfarenhet av forskning kring tekniska åtgärder för att begränsa och förebygga anlagda bränder i skolor och bränder som följd av antagonistiska attacker, och mot bakgrund av den senaste tidens händelser har därför Professor Patrick van Hees och Nils Johansson vid avdelningen för brandteknik blivit intervjuade av LTHs pressavdelning.