lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kaare Brandsjö 100 år

2016-08-09

Idag (9 augusti) fyller Kaare Brandsjö 100 år. Kaare är den person i Sverige som genom åren etablerat sig som den särklassigt främste kännaren av svenskt brandväsende och svensk räddningstjänst. Kaare har genom åren stöttat avdelningen för brandteknik och brandingenjörsutbildningen vid Lunds Universitet. Kaare donerade 2008 sin boksamling till V-husets bibilotek. Samlingen består av historiska böcker inom ämnet och går under namnet Kaare Brandsjös donation. Länk till samlingen

Stort grattis till Kaare!