lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Jubileum Brandingenjör, IMFSE och Civilingenjör i Riskhantering

2016-06-30

För 30 år sedan antogs den första Brandingenjörskullen och för 15 år sedan antogs den första Riskhanteringskullen vid Lunds Tekniska Högskola. Dessutom fyller det internationella Mastersprogrammet i Brandteknik (IMFSE), som vi ger tillsammans med University of Ghent och University of Edinburgh, fem år. Allt detta firar vi med jubileum, fest och aktiviteter!

Du som är alumn, student, lärare, eller på annat sätt är eller har varit engagerad i dessa utbildningar är varmt välkommen att delta i firandet.

Programmet för firandet ser ut som följer:

  • 29/9 9:30-16:30 Konferensdag 1: Tema risk- och krishantering (Kårhusaulan, Kårhuset, LTH)
  • 29/9 18:00-sent Jubileumsfest (Gasquesalen, Kårhuset, LTH)
  • 30/9 9:15-15:00 Konferensdag 2: Tema brandteknik (Kårhusaulan, Kårhuset, LTH)

Mer information kring jubileet och hur du anmäler dig hittar du här.

Vi ses i höst!