lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fullständigt program för jubileet 29-30 september

2016-08-31

Den 29-30 september (torsdag-fredag) arrangeras en konferens i Lund med anledning av jubileet av brandingenjörsprogrammet, IMFSE och programmet för Civilingenjör i Riskhantering.

Programmet för firandet ser ut som följer: 

  • 29/9 9:30-16:30 Konferensdag 1: Tema risk- och krishantering (Kårhusaulan, Kårhuset, LTH)
  • 29/9 18:00-sent Jubileumsfest (Gasquesalen, Kårhuset, LTH)
  • 30/9 9:15-15:00 Konferensdag 2: Tema brandteknik (Kårhusaulan, Kårhuset, LTH)

Ett mer detaljerat program för jubileet är nu publicerat här.