lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fler priser till examensarbetare

2013-11-01

Joachim Holmström, Erik Sävmark, Petter Karlsson och Jonatan Klint vinnare i MSB:s uppsatstävling

Joachim Holmström och Erik Sävmark har tilldelats första pris i MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) uppsatstävling. Deras examensarbete har titeln ”Talat utrymningsmeddelande - optimerad utformning utifrån fullskaleförsök” och arbetet genomfördes inom ramen för Civilingenjörsprogrammet i Riskhantering och Brandingenjörsprogrammet. Dessutom tilldelades andra priset till Petter Karlsson och Jonatan Klint för sitt examensarbete med titeln ”Synen på förmåga inom kärnkraftsberedskap”. Prisutdelningen kommer att ske på Mötesplats Samhällssäkerhet den 13-14 november i Kista där arbetena även kommer att presenteras. Vi gratulerar dem så mycket! Mer information finns här.