lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Brandteknik undersöker samhällets skydd mot olyckor

2018-05-30

Avdelningen för brandteknik kommer det närmaste året att undersöka vilka effekter som olika aktiviteter får inom räddningstjänstens brand- och olycksförebyggande arbete samt inom operativ räddningsinsats vid olika typer av skadehändelser med utgångspunkt i räddningstjänstens villkor. Arbetet utgör en förstudie för MSB med avsikten att undersöka åtgärder och effekter inom den kommunala räddningstjänsten. Projektet genomförs tillsammans med avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet vid LTH, Räddningstjänsten Skåne Nordväst samt Risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet. Uppdraget ska slutredovisas i maj 2019.