lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Bidra med objekt till BTR-kursen 2012

2011-09-19

Delta med ett objekt i kursen Brandteknisk riskvärdering våren 2012! Till kursen behöver vi totalt 12 objekt.

Många räddningstjänster/konsulter ser deltagande som ett bra sätt för vidareutbildning, och som ett bra sätt att knyta kontakter med studenterna.

Förutom att bidra med ett objekt önskas bland annat följande från er sida:

En handledare som är med vid platsbesöket på aktuellt objekt

Kritisk granskning av rapportutkastet

Deltagande vid slutseminariet

Mer information finns att tillgå i den officiella inbjudan.