lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Besök av IPS i labbet

2019-10-21

IPS är en intresseorganisation för processsäkerhet som firade sitt 25-årsjubileum med våra kollegor på Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet den 16 oktober. Besök i brandlabbet var givetvis på schemat som ett uppskattat avslutande inslag. Besökarna fick diskutera brandegenskaper och branddynamik samt prova på utrymningsexperiment i Virtual Reality.