lunduniversity.lu.se

News

2018-04-16

Brandforsk startar forskarskola

Avdelningen för Brandteknik är med i styrgruppen för Brandforsks nya forskarskola. Forskarskolan sker i samarbete med MSB och Brandskyddsföreningen. Forskarskolan är ämnad för

[...]

2018-04-13

Försökspersoner sökes för försök i virtuell verklighet (VR)

Avdelningen för brandteknik söker försökspersoner från 20 år och uppåt med körkort som vill delta i ett försök i

[...]

2018-04-10

Resultatseminarium BIV:s Round Robinstudie CFD

För att höja kvalitén och trovärdigheten inom ingenjörsområdet brandberäkningar har föreningen för brandteknisk

[...]

2018-04-03

We are looking for a: Professor in Fire Safety Engineering

There is a open position at the division of Fire Safety Engineering. We are looking for a Professor in Fire Safety

[...]

Our Latest Research Publications

Contact information

Postal adress:
Division of Fire Safety Engineering
Lund University
P.O. Box 118
SE-221 00 Lund
Sweden

Visiting adress:
The faculty of engineering
V-building
John Ericssons väg 1
SE-223 63 Lund
Sweden

Internal mail (within LU/LTH):

Hämtställe 3

Telephone:
+46 46 222 73 60 

Booking system

Employees can use this link to book cameras, recorders, computers, projectors, and other measurement tools and accessories.